Musetti caffé academy

Školení je vedeno certifikovaným baristou SCAE Level 1 (No.16729) a Level 2 (No.16730) - reprezentantem výhradního obchodního zastoupení značky Caffé Musetti v ČR.

BASIC

Je určeno pouze podnikatelským subjektům a jejich personálu v rámci smlouvy o pronájmu nebo nákupu technologie.


Absolvent školení získá základní znalosti o kávě, jejím pěstování, zpracování a historii a zvládne základy obsluhy espresso kávovaru a mlýnku instalovaných na své provozovně a jejich údržbu. Dále je seznámen s přípravou základních druhů kávových nápojů – Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, včetně nápojů odvozených - Ristretto, Caffé Americano, Caffé Macchiato s možností vyzkoušení jejich přípravy pod dohledem lektora.


Maximální počet školených osob: 4. Školení probíhá na provozovně subjektu, po dohodě je možné navýšení počtu osob.
Doba trvání: celkem 1 h 15 min z toho 20 min. teoretická část, 20 min. seznámení s obsluhou technologie a předvedení nápojů lektorem, 20 min. předvedení údržby technologie, 15 min. příprava nápojů absolventy s dohledem lektora.
Cena: zdarma

ADVANCED

Je určeno všem zájemcům o nadstandardní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru barista a je také vhodné jako příprava pro absolvování evropské certifikace SCAE. Součástí školení je i ukázka pražení zelené kávy.

Absolvent školení získá podrobné znalosti o kávě, jejím pěstování, zpracování, obchodování i historii. Dále získá znalosti o konstrukci espresso kávovaru a mlýnku a seznámí se s principy jejich provozu. Dobře zvládá jejich obsluhu. Podrobně je seznámen s možnostmi jejich nastavení a údržby. Seznámí se s možnými problémy vznikajícími při práci s touto technologií a negativně tak ovlivňujícími kvalitu nápojů a umí je vyřešit. Umí připravit základní druhy kávových nápojů – Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, včetně nápojů odvozených - Ristretto, Caffé Americano, Caffé Macchiato.


Maximální počet školených osob: 4. Školení probíhá ve školicím středisku obch. zastoupení značky Café Musetti v Praze.
Doba trvání: celkem 7 h. z toho 2 h. teorie, 5 h. praktická část
Cena:

Pro zájemce s vlastní technologií..... 2500 Kč bez DPH / os.
Pro odběratele a partnery se smlouvou s Rausch Café Trade s.r.o...... 2 osoby zdarma, další os. dle dohody.
Pro zájemce s technologií zakoupenou u Rausch Café Trade s.r.o...... 2 osoby zdarma, další os. dle dohody

LATTE ART

Je určeno všem zájemcům-baristům s praxí se zájmem o zdokonalení svých baristických schopností. Naučí se správnou přípravu espressa a mléka pro Latte Art a tvorbu základních obrázků technikou Free Pour a Etching.

Absolvent školení se naučí přípravu mléčné mikropěny pro tvorbu Latte Art. Dále se naučí základní techniky tvorby obrázků, které se používají i u složitějších kreseb. Na jejich základě umí vytvořit jednoduché obrázky metodou přímého lití. Ovládá i techniku dokreslování pomocí pomůcek pro Latte Art a topingu.


Maximální počet školených osob: 2.
Doba trvání: celkem 7 h.
Cena:
Pro zájemce s vlastní technologií..... 3000 Kč bez DPH / os.
Pro odběratele a partnery se smlouvou s Rausch Café Trade s.r.o...... 2 osoby zdarma, další os. dle dohody.
Pro zájemce s technologií zakoupenou u Rausch Café Trade s.r.o...... 2 osoby zdarma, další os. dle dohody

Absolventům školení ADVANCED je na toto školení poskytnuta sleva 30% z ceny.

CERTIFIKACE SCAE

Pro vážné zájemce dále zajišťujeme certifikaci SCAE. Kurz a složení zkoušky vede lektor SCAE Luigi Lupi, zástupce Caffé Musetti a průkopník Latté Art. Termín kurzu bude vypsán po jeho obsazení dostatečným počtem zájemců.


Doba trvání: SCAE Level 1 – 1 den, SCAE Level 2 – 2 dny.
Cena:bude určena po odsouhlasení termínu a počtu zájemců

Zajišťovatel kurzů si vyhrazuje právo změn.

Fotogalerie231.jpg